Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

SZENT BORBÁLA NAPI ORSZÁGOS KÖZPONTI ÜNNEPSÉG
2023
IRO_1904.jpg


A Szt. Borbála napi országos központi ünnepség 2023. december 1-jén a „Szt. Borbála érem” miniszteri kitüntetés alapításának 30 éves-, a BDSZ megalakulásának 110 éves jubileuma jegyében került megrendezésre az SZTFH Stefánia úti patinás épületének II. emeleti Dísztermében.
A rendező szervezetek hagyományosan az Energiaügyi Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (bányafelügyeleti hatóságként az ünnepi helyszín házigazdája), a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület.

Az ünnepi elnökség tagjai:

Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, miniszter-helyettes (Gazdaságfejlesztési Minisztérium)
Horváth Viktor energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár (Energiaügyi Minisztérium)
Gonda Bence stratégiai elnökhelyettes (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága)
Dr. Káldi Zoltán országos bányakapitány, SZTFH
Homonnay Ádám MBSZ elnök
Rabi Ferenc BDSZ elnök
Dr. Hatala Pál OMBKE elnök
Prof. Dr. Mucsi Gábor dékán (Miskolci Egyetem MFK)
Zelei Gáboraz MBSZ ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezetője

Az ünnepségre meghívott díszvendégek közül halaszthatatlan kötelezettségeik miatt kimentésüket kérték:
Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, a Szt. Borbála érem alapító miniszter
Lantos Csaba energiaügyi miniszter
Dr. Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes
Dr. Biró Marcell elnök (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága)
Dr. Juhász Edit elnök (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal)

A Magyar Himnusz eléneklését követően Zelei Gábor üdvözölte az ünnepség részvevőit és névszerinti bemutatással köszöntötte az ünnepi elnökség tagjait, majd a résztvevők felállva 1 perces néma főhajtással tisztelegtek az elmúlt időszakban elhunyt bányász és kohász testvéreinkre emlékezve.

Ünnepi beszédek, köszöntők hangzottak el:

Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
Horváth Viktor energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár
Gonda Bence stratégiai elnökhelyettes (SZTFH)
Homonnay Ádám MBSZ elnök
Dr. Hatala Pál OMBKE elnök
előadásában

„Ünnepi dallamok” Szentmártoni Imre, ismertebb nevén „Szt. Martin” előadásában

Hagyományosan, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA:

Elsőként a bányászattal és a kohászattal kapcsolatos lelkiismeretes tevékenységük, szakmai munkájuk miniszteri elismeréseként „Szent Borbála érem” továbbá „Miniszteri Elismerő Oklevél” átadására (15 fő részére bányász-, 3 fő részére kohász „Borbála érem”; 15 fő részére Miniszteri Elismerő Oklevél) majd a Magyar Bányászati Szövetség, illetve a BDSZ elismerések) átadására került sor.

Az idei jeles ünnep sem múlt el az ünnepi elnökségnek szóló köszönetnyilvánítás nélkül, Szt. Borbála szobrok kerültek átadásra.
A jubileumok és a szakmai összefogás erősítése jegyében az emléktárgyakat Homonnay Ádám az MBSZ elnöke adta át.

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Jó szerencsét!


Képek eredeti méretben megtekinthetők a "kép megnyitása új lapon"-ra kattintva!
IRO_1932.jpg
Dr. Fónagy János
miniszterhelyettes
IRO_2097.jpg
Horváth Viktor
energiaátmenetért felelős
helyettes államtitkár
IRO_219511.jpg
Gonda Bence
az SZTFH
stratégiai elnökhelyettese
IRO_2273.jpg
Homonnay Ádám
az MBSZ elnöke
IRO_2295.jpg
Dr. Hatala Pál
az OMBKE elnöke
IRO_2592.jpg
Zelei Gábor
az MBSZ ügyvezető főtitkára
IRO_2851.jpg
Dr. Zoltay Ákos
az MBSZ leköszönő főtitkára
IRO_2822.jpg
IRO_2329.jpg


Kitüntetés átadási ünnepség a Miskolci Egyetemen
A Miskolci Egyetem Rektora Zelei Gábor OMBKE egyesületi igazgató részére „A Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar beiskolázási feladataiban való aktív részvétele elismeréseként” SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS kitüntetést adományozott az Egyetem ünnepi szenátusi ülésén 2023. szeptember 8-án.
Szövetségünk számára rendkívül megtisztelő, hogy Zelei Gábor a rangos egyetemi kitüntetését már az MBSZ új ügyvezető főtitkáraként vehette át az Egyetem Rektorától, Prof. Dr. Horváth Zitától.
A kitüntetéshez gratulálunk! A Miskolci Egyetem selmeci szellemiséget-, örökséget töretlenül tovább vivő magas színvonalú mérnök képzésének sikeres megvalósulásához nélkülözhetetlen hallgatói utánpótlás érdekében tett aktív szerepvállalásához új funkciójában is további sok sikert kívánunk!
23-09-08_kituntetésátadó.jpg
Bányásznap Országos Központi Ünnepsége 2023
_DAN8502.jpg

A 2023. évi Bányásznap központi ünnepsége augusztus 31-én Kardoskúton került megrendezésre .

Rendező szervezetek:
Energiaügyi Minisztérium
Magyar Bányászati Szövetség
Bánya és Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
valamint az ünnepség házigazdájaként a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.

Az ünnepségre érkezőket fúvószenekari térzene és bájos majorette bemutató fogadta.

10.30 órától az OLAJBÁNYÁSZATI EMLÉKMŰNÉL az ünnepi elnökségség nevében tisztelgő főhajtással koszorút helyezett el Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára, Homonnay Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnöke,

A Bányásznap országos központi ünnepségeinek történetében rendhagyóan idén – a helyszíni adottságok-, illetve az újkori protokoll érvényesítéseként – az ünnepi elnökség nem a színpadon, hanem a színházterem első széksoraiban a díszvendégek számára fenntartott székeken foglaltak helyet.
Az Ünnepi Elnökség tagjai és díszvendégei:
Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára;
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes;
Dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke;
Dr. Káldi Zoltán a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság országos bányakapitánya
Dr. Bacsa György ügyvezető igazgató, MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt;
Homonnay Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke;
Kőrösi Tamás az OMBKE alelnöke;
Prof. Dr. Mucsi Gábor úr, a Miskolci Egyetem dékánja;
Riz Gábor országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosa
Dr. Alföldy-Boruss Márk az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára
Varga Pál a Kardoskút községi Önkormányzat polgármestere;
Kis Bálint a MOL Csoport Üzemi tanácsának elnöke;
Zelei Gábor az OMBKE korábbi ügyvezető igazgatója az MBSZ szeptember1-től megválasztott ügyvezető főtitkára
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ (tisztségében utolsó napos) ügyvezető főtitkára.

Homonnay Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnöke a bányászatban elhunytak emlékére1perces felállásra, néma főhajtásra szólította az ünnepségrésztvevőit, majd ezt követően köszöntötte az ünnepség résztvevőit, névszerint is az Ünnepi Elnökség tagjait,a Díszvendégeket.

A Magyar Himnusz együttes eléneklését követően

Nagy Róbert színművész előadásában:,Szepesi Zsuzsanna: „Ünnep a bányásznap” című költeménye hangzott el.
A művészi produkció után Rabi Ferenc a BDSZ elnöke mondott megnyitó beszédet.


Ünnepi beszédek köszöntők hangzottak el.
Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára, majd Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, gazdaságfejlesztési miniszter-helyettes méltatatták az ünnepet, a bányászatban dolgozókat és visszatekintő-, az eredményeket méltató-, helyzetértékelő és iránymutató gondolataikkal buzdítottak a jelen kihívások feladatainak megoldására.

Riz Gábor országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosa köszöntőjében a természeti adottságaink alapvetésére hívta fel a figyelmet.
A MOL Nyrt. nevében Dr. Bacsa György ügyvezető igazgató mondott házigazdai köszöntőt, végül Kőrösi Tamás az OMBKE alelnöke üdvözölte az ünnepség résztvevőit.


Kulturális műsorral a színpadon a Folk & Roll táncsoport tagjai: Prekup Anna táncművész, néptánc pedagógus és Móricz Bence Örökös Aranysarkantyús táncos a Népművészet Ifjú Mestere, e Kalotaszegi táncok színvonalas bemutatásával kedveskedett a résztvevőknek.

A Bányásznap alkalmából miniszteri- és szakmai elismerések átadására került sor.
Lantos Csaba Energiaügyi Miniszter úr által a 73. Bányásznap alkalmából adományozott. „Miniszteri Elismerő Oklevél” és „Kiváló Bányász kitüntető cím” miniszteri elismeréseket Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár adta át.

Bányászati szervezeti elismerések átadása során MBSZ elismeréseket a „Magyar Bányászatért Életmű Díj”-at valamint a „Bányaipai ágazati perbeszéd fejlesztéséért Díj”-at Homonnay Ádám az MBSZ elnöke adta át.
A bányászatban több évtizedes szolgálatuk elismeréseként az MBSZ-BDSZ alapítású Bányász Szolgálati Oklevél elismeréseket Homonnay Ádám az MBSZ elnöke és Rabi Ferenc urat a BDSZ elnöke adták át.
Végül a BDSZ elismeréseket (az ezüst bányászgyűrűt és a BDSZ nívódíjakat) Rabi Ferenc a BDSZ elnöke adta át a kitüntetésben részesülőknek.

Az idei Bányásznap sem múlhatott el a Bányásznap országos ünnepséget személyes részvételükkel-ünnepi köszöntésekkel és elismerések átadásával megtisztelő Díszvendégek-, az Ünnepi Elnökség -, részére köszönetnyilvánító emlék átadása nélkül!
Homonnay Ádám MBSZ elnök és – az ünnepség napján még funkcióban lévő – Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár aláírásával készült emléklapot és a „Magyar Bányászatért bányásznapi emlékérmet” az elismerésben részesülők a színpadon felsorakozva vették át Homonnay Ádámtól az MBSZ elnökétől.
Az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz (zenei bejátszással) közös eléneklésével zárult. A rendezvény állófogadással fejeződött be.

A képek eredeti méretben megtekinthetőek a "kép megnyitása új lapon"-ra kattintva!
_DAN8510.jpg
Elnökség
_DAN8479.jpg
_DAN8545.jpg
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke
_DAN8588.jpg
Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium államtitkára
_DAN8625.jpg
Dr. Fónagy János
országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes
_DAN8643.jpg
Riz Gábor
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
_DAN8669.jpg
Dr. Bacsa György ügyvezető igazgató
MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt
_DAN8487.jpg
Homonnay Ádám
MOL Nyrt Kutatás-Termelés igazgató
az MBSZ elnökeÁllami kitüntetés
Rendkívüli megtiszteltetés Szövetségünknek is, hogy Augusztus 20 Nemzeti Ünnepünk alkalmából az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011 évi CCII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján - a miniszterelnök előterjesztésére - Novák Katalin köztársasági elnök 166/2023. (VIII. 22.) KE határozata szerint

Dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára részére,

„A hazai bányászat fejlesztése érdekében több évtizeden át végzett, kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a bányászok érdekképviseletében végzett tevékenységéért”
a MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE
kitüntetést adományozta.

Rendkívüli megtiszteltetés Szövetségünknek is, hogy Augusztus 20 Nemzeti Ünnepünk alkalmából az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011 évi CCII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján - a miniszterelnök előterjesztésére - Novák Katalin köztársasági elnök 166/2023. (VIII. 22.) KE határozata szerint
Dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára részére,

Magyarország Köztársasági Elnöke nevében a kitüntetést Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Dr. Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes adta át augusztus 22-én az Energiaügyi Minisztérium díjátadó ünnepségén.
Kitüntetettek 2023.08.22. Energiaügyi Minisztérium ünnepségén.jpg
Eredeti méretben megtekinthető a kép megnyitása új lapon-ra kattintva
SZENT BORBÁLA NAPI ORSZÁGOS KÖZPONTI ÜNNEPSÉG
2022
dijatado_157.jpg
A 2022. évi Szt. Borbála napi országos központi ünnepség a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Stefánia úti épületének Dísztermében került megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium (az ágazat irányításáért felelős minisztérium), a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (bányafelügyeleti hatóságként az ünnepi helyszín házigazdája), a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, valamit a Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület rendezésében.
Az ünnepi elnökségben helyet foglalt:

Steiner Attila energiaügyi államtitkár úr (Lantos Csaba energiaügyi miniszter úr képviseletében)
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes úr
Dr. Biró Marcell elnök úr (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, SZTFH)
Kovács Pál elnök-helyettes úr (az Horváth Péter János HEKH elnök úr képviseletében)
Dr. Szunyog István dékán-helyettes úr (Prof. Dr. Mucsi Gábor Miskolci Egyetem MFK dékán úr képviseletében)
Homonnay Ádám MBSZ elnök úr (Magyar Bányászati Szövetség)
Dr. Hatala Pál OMBKE elnök úr (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület)
Rabi Ferenc BDSZ elnök úr (Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete)
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője

Steiner Attila államtitkár ünnepi beszéde után házigzdaként Dr. Biró Marcell SZTFH elnök úr-, majd – az időközben megérkezett – Dr. Fónagy János miniszterhelyettes úr mondott ünnepi köszöntőt.

A bányászati szervezetek részéről Homonnay Ádám MBSZ elnök-, Rabi Ferenc a BDSZ elnök-, és Dr. Hatala Pál OMBK elnök urak köszöntői hangzottak el.


Az ünnepi beszédeket követően kerültek átadásra a miniszteri elismerések.
(Lásd kitüntetettek névsora.)


Ez úton is köszönetet mondunk azért a minisztériumi előkészítő szervező munkáért mely a minisztériumi - feladati- és hatásköri - átszervezés és személyi változások forgataga ellenére lehetőséget adott arra, hogy új ágazati miniszterünk Lantos Csaba energiaügyi miniszter úr Védőszentünk ünnepe alkalmából „Miniszteri Elismerő Oklevél” és „Szent Borbála érem” elsimeréseket adományozott.

Az idei év a szakmai szervezetek jeles jubileuma jegyében telt. Idén ünnepelhette az OMBKE alapításának 130 éves évfordulóját, az MBSZ fennállásának 30 éves jubileumát. 20 esztendeje annak, hogy a Szent Borbála kultusz rendszerváltás-kori felelevenítését követően alapított „Szt. Borbála érem” kitüntetés a Védőszent ünnepén első ízben 2002-ben – a Dunaújvárosban megrendezett ünnepségen – nem csak a bányászat-, hanem a kohászat területén végzett lelkiismeretes tevékenység elismeréseként is adományozásra került.
Mindezek jegyében a Védőszent ünnepe alkalmábóé a szakmai szervezetek elnökeinek együttes köszönetnyilvánítása történt a „Szent Borbála a Bányászok-Kohászok Védőszentje” feliratú (MBSZ alapítású) emlékérem átadásával a miniszteri elismerések mindenkori adományozóinak, az ünnepi elnökség államigazgatási-, hatósági vezetőknek…


Ünnepi dallamok” következtek az MVM Seenergy Zrt. támogatásával ifjú művészek előadásában. Boccherin A-dúr szonátáját adta elő Hartmann Domonkos Péter friss Junior Prima-díjas csellóművész, Pál Olivércsellóművész.

Az ünnepség hivatalos része a „Bányász himnusz” és a „Kohász himnusz” közös eléneklésével zárult, majd állófogadásra hívták az ünnepség résztvevőit.
A kitüntetettek névsorsa

Homonnay Ádám ünnepi beszéde

További képek az ünnepségről
A képek teljes méretben megtekinthetők a "kép megnyitása új lapon"-ra kattintva!"


Steiner Attila energiaügyi államtitkár.jpg
Steiner Attila energiaügyi államtitkár
Dr. Biró Marcell SZTFH elnök.jpg
Dr. Biró Marcell SZTFH elnök
Dr. Fónagy János gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes.jpg
Dr. Fónagy János gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes
Homonnay Ádám MBSZ elnök.jpg
Homonnay Ádám MBSZ elnök
dijatado_163.jpg dijatado_11.jpg
dijatado_152.jpg dijatado_23.jpg
Bányásznap országos központi ünnepsége 2022
10-_MH_1167.jpg
A 72. Bányásznap országos központi ünnepsége – a Technológiai és Ipari Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint házigazdakét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közös szervezésében – 2022. szeptember 1-jén 11.00 órai kezdettel került megrendezésre Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központ Színháztermében 350 fős részvétellel.

Az ünnepi elnökségben helyet foglaltak:
Prof. Dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter;
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter-helyettes;
Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes;
Dr. Biró Marcell a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke képviseletében Dr. Káldi Zoltán, az SZTFH országos bányakapitánya;
Horváth Péter János úr, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke képviseletében Kovács Pál, a MEKH mai nappal kinevezett energetikáért felelős elnökhelyettese;
Dr. Czepek Gábor, az MVM Energetika Zrt. elnök – vezérigazgatója képviseletében Kiss Csaba termelési vezérigazgató-helyettes;
Becsó Zolt, Salgótarján parlamenti képviselője;
Homonnay Ádám, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke;
Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke;
Dr. Hatala Pál, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke;
Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere;
Prof. Dr. Mucsi Gábor úr, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja képviseletében Dr. Szunyog István dékán-helyettes;
Dr. Zoltay Ákos MBSZ ügyvezető főtitkár, az ünnepség levezetője.

Az ünnepségen további – névszerit is köszöntött – díszvendégei:

Riz Gábor parlamenti képviselő, a TIM mai nappal kinevezett miniszteri biztosa;
Horváth László parlamenti képviselő a TIM mai nappal kinevezett miniszteri biztosa;
Dr. Szabó Sándor a Nógrád Megyei Kormányhivatal főispánja;
Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke;
Temesi Dóra Anna a TIM miniszteri kabinetfőnöke.

Az ünnepség a Magyar Himnusz – zenei aláfestéssel közös – eléneklésével vette kezdetét.

A résztvevők – az ünnepi elnökség tagjainak és a kiemelt vendégek névszerinti – levezetői köszöntését követően felállva, 1 perces néma főhajtással tisztelegtek az elhunyt bányásztársak emlékének, majd meghallgatták Kántor Zoltán színművész előadásában, Sík Sándor: „A bányász” című költeményét.

Rabi Ferenc a BDSZ elnöke megnyitóját követően a Kormány részéről Prof. Dr. Palkovics László miniszter tartott ünnepi beszédet és Dr. Fónagy János miniszterhelyettes mondott köszöntőt.
Házigazdaként Fekete Zsolt polgármester, a bányászati szakmai szervezetek részéről Homonnay Ádám MBSZ elnök és Dr. Hatala Pál OMBKE elnök köszöntője hangzott el.

A rendezvény üde színfoltjaként Pándy Piroska Liszt Ferenc-díjas opera- és operett-énekesnő örökzöldeket és ismert operett-dalokat énekelt.


Levezető bejelentette, hogy a Bányásznap országos központi ünnepség felemelő programpontjaként a bányászatban/bányászatért dolgozók elismerésben részesülnek, megemlítve azt, hogy a fennállásának 30 éves jubileumát idén ünneplő Magyar Bányászati Szövetségnek rendkívüli megtiszteltetést jelent, hogy az Augusztus 20-i Nemzeti ünnepünk alkalmából Miniszter úr „Miniszteri Elismerő Oklevél” elismerést adományozott Homonnay Ádám úrnak, az MBSZ elnökének, a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Magyarország igazgatójának.

A 72. Bányásznap alkalmából kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 14 fő részére „Miniszteri Elismerő Oklevél”, 24 fő részére „Kiváló Bányász” kitüntető címet adományozott, mely miniszteri elismeréseket Dr. Konz Zsófia miniszterhelyettes asszonnyal együtt adták át a kitüntetetteknek.

Ezt követően – több évtizedes munkájuk elismeréseként – az MBSZ-BDSZ alapítású „Bányász Szolgálati Oklevél” kitüntetéseket adott át Homonnay Ádám az MBSZ elnöke és Rabi Ferenc a BDSZ elnöke.

Jeles jubileumunk alkalmából a „ Magyar Bányászatért” MBSZ jubileumi plakettet Homonnay Ádám az MBSZ elnöke, a BDSZ Elismerő Oklevelét Rabi Ferenc a BDSZ elnöke adta át várossá nyilvánításának 100 éves évfordulója alkalmából Salgótarján Városnak, a 30 éves alapítási évfordulójuk alkalmából az OMYA Hungária Kft-nek és a Perlit’92 Kft-nek.

A BDSZ kitüntetéseket: 3 fő részére BDSZ bányász gyűrűt, 5 fő részére BDSZ Művészeti Nívódíjat Rabi Ferenc a BDSZ elnöke adta át.

Fekete Zsolt úr, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere „Salgótarján Emlékérem” elismerésben részesítette Rabi Ferencet, a BDSZ elnökét.

Homonnay Ádám MBSZ elnök az Ünnepi Elnökség tagjainak az MBSZ fennállásának 30 éves évfordulója jegyében a „Három évtized a Magyar Bányászatért” ezüst emlékérmek átadásával köszönetnyilvánító emléket adott át.

Dr. Zoltay Ákos az ünnepség levezetője az ünnepség végéhez közeledve összefoglalva köszönetet mondott az ünnepség technikai előkészítéséért, a József Attila Művelődési Központ vezetőinek és munkatársainak, a rendezvényszervezőknek, Salgótarján megyei jogú városnak, a színvonalas fogadtatást ünnepi zenével biztosító Bányász Kohász Fúvószenekarnak, az ünnepi kulturális élményt nyújtó színművészi szavalatért, az operett dalok előadásáért. Ismételten megköszönve az ünnepi beszédeket a miniszteri elismerések/kitüntetések adományozásáért és átadásáért. Az átadást segítő minisztériumi protokoll munkatársaknak, a narrátornak. A sikeres lebonyolításáért köszönet a Házigazda Salgótarján Önkormányzatának, vezetésének, munkatársainak! Bejelentette, hogy az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz közös eléneklésével zárul, melyet követően vendégeinket állófogadásra invitáljuk, ahol pohárköszöntőt mond Fekete Zsolt Salgótarján Megyei Jogú város polgármestere.

Köszönjük a Bányásztársadalom országépítő munkájának kormányzati, társadalmi elismerését!

Jó szerencsét!


Fotók: REMEK Hegedűs Márk fotográfus
A képek teljes méretben megtekinthetők a "kép megnyitása új lapon"-ra kattintva!
21-_MH_1222.jpg
Rabi Ferenc BDSZ elnök
ünnepi megnyitója
22-_MH_1249.jpg
Prof. Dr. Palkovics László miniszter
ünnepi beszédet mond
29-_MH_1276.jpg
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
ünnepi köszöntőt mond
30-_MH_1283.jpg
Fekete Zsolt polgármester
ünnepi köszöntőt mond
35-_MH_1310.jpg
Homonnay Ádám
MBSZ elnök
37-_MH_1315.jpg
Dr. Hatala Pál
OMBKE elnök
9-_MH_1165.jpg 55-_MH_1407.jpg

Prometheus díjak átadása az Innovációs és Technológiai Minisztériumban 2022. március 15 alkalmából
Fritsch László kitüntetése.jpg
Fritsch László kitüntetése
Marton Zsombor kitüntetése.jpg
Marton Zsombor kitüntetése


Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter 2022. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából Prometheus-díjat adományozott:

Fritsch Lászlónak,az MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatójának, (az MBSZ alelnökének)
Kardos Istvánnak, az MVM Mátra Energia Zrt. kiemelt szakértőjének,
dr. Kovács András Vilmosnak, az Energiatudományi Kutatóközpont nyugalmazott tanácsadójának,
Marton Zsombor Ádámnak a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójának, (az MBSZ korábbi elnökének)
Molnár Péternek, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kutatási osztályvezetőjének
(Közzétéve a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2022. évi 15. számában 2022. március 25-én)
Az elismeréseket ünnepélyes körülmények között 2022. március 31-én Alföldy-Boruss Márk az ITM energetikáért felelős helyettes államtitkára adta át a díjazottaknak, a Helyettes Államtitkárság és – a kitüntetési javaslatokat előterjesztő szakmai szervezetek – vezetőinek, munkatársainak részvételével tartott ünnepi megemlékezésen.
Alföldy-Boruss Márk az ITM energetikáért felelős helyettes államtitkára az elismerések átadásakor méltatta a díjazottak kiemelkedő szakmai munkásságát.
A díjak átadását követően kötetlen eszmecsere keretében nyílt lehetőség egymás kölcsönös megismerésére, további méltatásokra és köszönet-nyilvánításokra egyaránt.
A Prometheus Díj a villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért éves szinten legfeljebb 5 fő részére adományozható.
A Prometheus Díj a villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért éves szinten legfeljebb 5 fő részére adományozható.
Dr. Kovács András Vilmos kitüntetése.jpg
Dr. Kovács András Vilmos kitüntetése
Kardos István kitüntetése.jpg
Kardos István kitüntetése
Molnár Péter kitüntetése.jpg
Molnár Péter kitüntetése

A magas rangú miniszteri elismerések adományozását köszönjük!
A Díjazottaknak gratulálunk! További életútjukhoz sok sikert kívánunk!

Jó szerencsét!
Prometheus díj átadás résztvevői 2022.Március 15 alkalmából.jpg
Prometheus díj átadás résztvevői

Tisztelet és köszönet Szövetségünk Tagságának, Alapítóinak!


Immáron 30 esztendeje, hogy a Bányászati Egyesülés megszűnését követően,
az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény alapján
1992. január 22-én
az Alapítók nyilatkozatukkal döntöttek Szövetségünk jogelődjeként a szilárdásványbányászat munkáltatói és menedzsment érdekképviseletének ellátására
– társadalmi szervezetként –
a Magyar Szilárdásványbányászati Szövetség (MASZISZ) létrehozásáról

Az alapító okirat aláírói voltak:

Aszódy Tamás, a SZÉNKER Kft. ügyvezető igazgatója;
✝Dr. Fazekas János, a Bakonyi Bauxitbányák vezérigazgatója;
Dr. Gál István, a Bányászati Aknamélyítő Vállalat vezérigazgatója;
✝Dr. Goda Miklós, a Mátraaljai Szénbányák vezérigazgatója;
Dr. Göndöcs István, a Mecseki Szénbányák vezérigazgatója;
Matyók László, a Dorogi Szénbányák vezérigazgatója;
✝Morvai Ernő, a Nógrádi Szénbányák vezérigazgatója;
Pölczmann István, a Veszprémi Szénbányák vezérigazgatója;
Dr. Reményi Gábor, a Borsodi Szénbányák vezérigazgatója;

(✝Az időközben elhunytakat Isten nyugosztalja békében és emlékük tiszteletével!)

Az alapító Közgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint megválasztotta a Szövetség akkori tisztségviselőit:
Elnök: Németh György, a Veszprémi Szénbányák korábbi vezérigazgatója, a Bányászati
Egyesülés elnöke;
Alelnök: Dr. Reményi Gábor, a Borsodi Szénbányák vezérigazgatója;
Főtitkár: Dr. Zoltay Ákos, a MININVEST Rt. szervezési ügyvezető igazgatója;
személyében.
Az alapítást követően – a Tagság köre (a szénhidrogén-bányászattal, az építőipari alapanyag-bányászattal érc- és ásványbányászattal, valamint tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozásokkal) örvendetes bővülésének köszönhetően és figyelemmel a jogszabályi feltételrendszer változások követelményeire – a szervezet névváltoztatásokkal működött / működik tovább:
1993-1995 között a Magyar Bányászati Kamara, 1996-tól Magyar Bányászati Szövetség néven folytatva a MASZISZ által megkezdett szakmai, munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet.
Ez úton is szeretném tiszteletemet és köszönetemet kifejezni az Alapítóknak és Szövetségünk mindenkori Tagságának azért a szakmai összefogásért, támogatásért melyet három évtized óta – a változó gazdasági-, tulajdonosi-, államigazgatási irányítási és felügyeleti valamint jogszabályi környezetben a Szövetség mindenkori Elnökeinek-, Alelnökeinek-, Elnökségének és Felügyelő Bizottságának irányításával – a szakmai érdekérvényesítés folyamatos operatív működésének fenntartásához bizalmat adtak!

Jó szerencsét!

Dr. Zoltay Ákos
ügyvezető főtitkár
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.